حکمت شماره 45

                       

حضرت می فرمایند: اگر با شمشیرم بر بینی مومن بزنم ،که دشمن باشد با من دشمنی نخواهد کرد ؛ واگر تمام دنیا را به منافق ببخشم تا مرا دوست بدارد دوست من نخواهد شد  و این بدان جهت است که قضای الهی جاری شد و بر زبان پیامبر امی (ص) گذشت که فرمود : ای علی مومن تو را دشمن نگیرد و منافق تو را دوست نخواهد داشت 

                         

                               ***الهم صل علی محمد و ال محمد***

/ 0 نظر / 19 بازدید