هوراهورا هوراتولد امام رضا مبارکهوراهوراهورا

تشویق

تشویقتشویق

تشویقتشویقتشویقتشویق

تشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویق

تشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویق

تشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویق

تولد آقا امام رضا مبارک باد بر تمام ایرانیان عزیزم و خدمت آقا عرض می کنم که :

 

   *** آقا جان حیف باشد که تو باشی و ما را غم ببرد*** 

                                  

                                            ( التماس دعا )

 

 

تولد مهربان ترین خواهر خانم حضرت معصومه س مبارک باد

/ 0 نظر / 21 بازدید