سخنان بزرگان جهان

با سلام امیدوارم که از این سخنان ارزشمند استفاده بکنیم و سهمی هرچندکوچیک در رفتار ما داشته باشند چون این سخنان حاصل سالها عمرو تجربست وباعث بشه که ما رفتار خوبی با خودمان و دیگران داشته باشیم .(رستمی)

قلب شکسته...!

فاحشه...!

 

نمیخواهد لباسی بدوزید و بر تن زن امروز نمائید فکر زن را اصلاح کنید او خود تصمیم میگیرد که چه لباسی برازنده اوست. ( دکتر شریعتی )

ما دارای روح آسمانی نیستیم که قادر باشیم دشمنان خود را دوست بداریم ، اما دست کم میتوانیم برای سلامت و نشاط خود ، آنها را ببخشیم و خطاهایشان را فراموش کنیم. ( دیل کارنگی )

زمینی که روی آن زندگی می کنیم بهتر خواهد شد اگر ما بهتر باشیم و بدتر خواهد شد اگر ما بدتر باشیم.( پائولوکوئیلو )

وقتی که ما گنجینه های حقیقی در دست داریم ، هرگز متوجه آن نمی شویم؛ چون آدمها به وجود گنج باور ندارند. ( پائولوکوئیلو )

هرچه یکبار پیش می آید ممکن است دیگر هرگز روی ندهد، اما آنچه که دوبار پیش آید ، بدون شک ، بار سوم هم رخ خواهد داد. (پائولوکوئیلو )

مردم زمانی به دانایی شما اهمیت می دهند که بدانند به انها اهمیت می دهید. ( جان ماکسول )

از کسی که به کار بد شما پاسخی نمی دهد بترسید ؛ او نه شما را می بخشد ، نه می گذارد خودتان را ببخشید... ( برنارد شاو )

دروغ های خوشبینانه چنان قدرت درمانی بالایی دارند که اگر پزشکی نتواند آنها را به صورت متقاعد کننده ای به زبان بیاورد، به درد این شغل نمی خورد. ( برنارد شاو )

فیل بسیار بزرگ و نیرومند است ، بسیار نیرومندتر از فیلبان کوچکی روی گردنش می نشیند، با این همه فیلبان می تواند بیندیشد و چون بهتر از فیل می اندیشد ارباب و آقای فیل شده است. (جواهر لعل نهرو )

اعتقاد عموم بر این است که با کنار گذاشتن دیگران میتوانیم پیشرفت کنیم ، اما قانون الهی میگوید: دستی را بگیر تا دستت را بگیرند. ( جی پی واسوانی )

انسانهای که تنها هستند ، همیشه در معرض خطر عشق اند. ( زرتشت )

هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگوتر نیست ، بنابراین از کسانی که قلب پاک شما آنان را به خود نمی پذیرد ، دوری کنید. ( سقراط )

چقدر دوست دارم این سخن مسیح را " از راه هایی مروید که روندگان آن بسیارند از راه هایی بروید که روندگان آن کم اند" ( دکتر شریعتی )

کسی که راه را غلط رفته ، اگر درست راه برود ، زودتر ممکن است راه درست را بیابد تا آنکه در راه درست ، غلط راه می رود. ( دکتر شریعتی )

مرد تاجری پس از نابودی کسب پر رونق خود، تابلویی بر ویرانه خانه و مغازه اش آویخت که روی آن نوشته بود:

مغازه ام سوخت ! اما ایمانم نسوخته است ! فردا شروع به کار خواهم کرد. ( جی پی واسوانی )

اگر به تغییرات پایان دهید، زندگی خود را پایان داده اید. ( بنجامین فرانکلین )

شاید تو قصد یاری رسانی داشته باشی ، اما اگر انرژی شادمانی در وجود تو نباشد ، اگر تو از این انرژی سرشار نباشی ، ناگزیر آسیب خواهی رساند. ( اوشو )

نم نم باران، سبب بیداری خاک گشته و آن را شکوفا می کند، خرد هم ناگهان پدید نمی آید زمانی بس دراز می خواهد و روانی تشنه باران ( ارد بزرگ )

آشپزی در رستورانها با غرور و شان شما در تضاد نیست پدر بزرگ های ما در مورد این کار نظر دیگری داشتند ، از نظر آنها این کار ، یک فرصت بود.( بیل گیتس )

هرکس برای دفاع از حقش بر خواست ، تو نیز بر خیز، اگر بنشینی ، حق را تنها رها کرده ای نه بپا خواسته را. ( آبراهام لینکن )

مجازاتی در جهنم وجود ندارد جز اینکه مجبوری کارهای ناتمام را تمام کنی .( آندر ژید )

گاهی برای برنده شدن ، دست به کارهایی می زنیم که با ارزش های درونی ما ناسازگار است در این مورد، با زنده ی اصلی ما هستیم. ( آنتونی رابینز )

در برابر یک قدرت متشکل و منظم، فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد. ( آلبرت انشتین )

من نمیدانم انسان ها با چه اسلحه ای در جنگ جهانی سوم با یکدیگر خواهند جنگید ، اما در جنگ جهانی چهارم ، سلاح آنها سنگ و چوب و چماق خواهند بود.( آلبرت انشتین )

من بداین باورم که عشق به یک شخص بزرگوار ، بیش از هر چیز دیگری به انسان فروتنی می آموزد.( آندره ژید )

هر گاه مرزی احساس کردی ، سعی کن دست کم یک قدم بر ورای آن بروی ( اوشو )

افراد بشر هیچ گاه نمی توانند به اقدامی مفید مبادرت ورزند و به عملی مشترک دست زنند مگر اینکه یکی از میان آنان بر خاسته و تلاش همه را هر لحظه به سوی هدف مشترک رهبری کند. ( آندره موروا )

سر آمد دشواری و سختی دانایست و دانا چشم خویش را بر بسیاری از زیبایی های زود گذر گیتی خواهد بست. ( ارد بزرگ )

برای پیدا کردن عیبهای یک دختر، از او در نزد دوستانش تعریف کنید. ( بنجامین فرانکلین )

تا زمانی که خودتان را دوست نداشته باشید و به خودتان عشق نورزید قادر نخواهید بود به کسی عشق بورزید یا از عشق کسی بهره مند شوید. ( برتراند راسل )

دانش چیزی شگفت انگیزی است ، مشروط بر آنکه کسی مجبور نباشد از راه آن امرار معاش کند. ( آلبرت انشتین )

آنچه بدست خواهی آورد فراتر از رنج و زحمتت نخواهد بود. ( ارد بزرگ )

دارایی آن نیست که داری ، بلکه چیزی است که با آن خوش باشی . ( بنجامین فرانکلین )

زمانی که نمی دانید چه چیزی حالتان را خوب می کند ، نمی توانید به حال خوب برسید. ( آنتونی رابینز )

کسی که بتواند میل و هوس شهواتی خود را مهار کند موجود با اراده ای است. ( آدولف هیتلر )

همزمان با گسترش دایره ی دانش ما ، تاریکی که این دایره را احاطه می کند نیز گسترده می شود. ( آلبرت انشتین )

کارهایی هست که دیگران هم می توانند انجام دهند ، آن را انجام نده . حرفهایی هست که دیگران هم می توانند بزنند ، آن را بیان نکن و چیزهای هست که دیگران هم می توانند بنویسند ، آن را ننویس ! کاری را بکن که فقط تو می توانی انجامش بدهی . ( آندره ژید )

دانستن چیزهای در مورد حقیقت ، شناخت حقیقت نیست و دانستن چیزهایی در مورد عشق ، شناخت عشق نیست. ( اوشو )

اکثر مردم تنها وقتی مذهبی هستند که نگران و اندوهگین هستند و به همین دلیل تمام مذهبشان دروغ است. ( اوشو )

اگر آن چه می خوری مستت نکند ، از آن روست که گرسنگی ات آن قدر که باید ، نبوده است. ( آندره ژید )

دانشمند کسی است که فرق میان "من می دانم" و " من می پندارم " را می داند. ( آناتول فرانس )

زمانی می توانید کسی را از راهی بازدارید که ابتدا هدفش را دگرگون ساخته باشید تا کسی هدفش دگرگون نگردد شما راه به جایی نخواهید برد. ( ارد بزرگ )

زندگی واقعی شما زمانی است که کاری برای کسی انجام دهید که توان جبران محبت شما را نداشته باشد. ( بنجامین فرانکلین )

تمام سخنان عاشقانه ی دنیا، به اندازه یک عمل عاشقانه ارزش ندارد.( جیمز راسل نوول )

پیش از انکه به صحبت بپردازی ابتدا اطمینان حاصل کن ، انچه می خواهی بگویی از سکوت بهتر است.

سایرین می توانند مرا موقتا متوقف سازند، اما من تنها کسی هستم که می توانم خودم را برای همیشه متوقف سازم.( زیک زیگلار )

امروز یک نفر زیر سایه ی درختی نشسته ، صرفا چون یک نفر مدت ها قبل درختی کاشته است.( ورافی بوفت )

اگر چه یک شبه به موفقیت رسیدم ؛ اما همین یک شب ، سی سال به درازا کشید.( ری کراک –بنیانگذار رستوران های زنجیره مک دونالدز)

وی را گفتند : جوانمردان چه کسانی هستند ؟ گفت : کسانی که خود را نبینند.( ابوعثمان حیرت )

وظیفه ی ما در قبال آینده فقط این نیست که آن را پیشگویی کنیم، بلکه باید کاری کنیم تا این پیشگویی ها به حقیقت بپیوندند!( جان راجر )

من وقتی می بینم کسی لبخند می زند ، بی درنگ متوجه می شوم که او در هوشیاری زندگی می کند. ( تی ک نات هان )

در عشق واقعی ، شما خیر و صلاح دیگران را می خواهید و در عشق احساسی ، شما دیگران را می خواهید. ( مارکات اندرسون )

همیشه بیاموزیم استاد تغییر باشیم نه قربانی تغییرات

در بازی زندگی اگر عوض نشویم تعویض می شویم...

راه زندگی کردن در دنیا این است که ذهن و قلبی کودکانه داشته باشید. ( حضرت عیسی )

اندیشیدن مهم است ، ولی برای خوشبخت شدن نباید زیاد اندیشید. ( گوستاولوبون )

یک مرد عاشق می خواهد بیش از حد مورد علاقه باشد، و به این دلیل است که عاشقان مضحک به نظر می آیند. ( شانفوز )


علت اینکه عاشق و معشوق هیچوقت از صحبت و معاشرت با یکدیگر خسته نمی شوند ان است که همواره از خودشان حرف می زنند. ( لاروشفوکو )

کسی که برای محبت حدودی قائل می شود، اصلا معنای محبت را نفهمیده است. ( پوشکین )

من هرگز زیبایی زنی را نمیستایم مگر انگاه که نداند زیباست. ( آندره ژید )

زنی که حقیقتا خوشبخت است به مجالس دیگران نمیرود. ( بالزاک )

دروغ بر سه نوع است: اول دروغ ساده ، دوم دروغ با سوگند ، سوم دروغ آنهایی که می گویند هرگز در زندگی دروغ نگفته اند. ( شوپنهاور )

هیچ اندیشه  زیبایی بدون قالب زیبا، و هیچ قالب زیبائی بدون اندیشه ی زیبا وجود ندارد. ( گوستاوفلوبر )

فساد پس از ازدواج ، بیشتر محصول عادات پیش از ازدواج است. ( ویل دورانت )

تختخواب مشترک از ارکان نماد ازدواج است و همه می دانند که به ترکیب نمادها نباید دست زد. ( میلان کوندرا )

چیزی که مرد را وادار می کند بی وفائی زنش را باور نکند، داشتن اعتماد به حسن اخلاق زنش نیست، بلکه ضعف اخلاقی خودش است. ( ناپلئون بناپارت )

بزرگترین اشتباهی که پزشکان مرتکب می شوند این است که سعی در معالجه ی جسم دارند بدون اینکه لحظه ئی هم در صدد شفای فکر و روح برآیند ، در حالی که جسم و فکر توام بوده و نمی توان انها را جداگانه انگاشت و بطور جداگانه معالجه شان کرد. ( افلاطون )

خدایا ، خودخواهی را چنان در من بکش یا چنان برکش تا از خودخواهی دیگران در رنج نباشم. ( دکتر علی شریعتی )

آنروز حقیقتا عاشق هستیم که فکر کنیم هیچکس تاکنون مثل ما عاشق نشده و از این پس هم نخواهد شد. ( گوته )

والدین بایستی کودکان خود را چنان ثروتی بدهند که آن ثروت بتواند پس از غرق کشتی با صاحب خود شنا کند و ب ساحل بیاید. ( آرسیتیپوس )

اگر هر کس در جهان، تمام نیرویش را صرف کار در قطعه زمین خودش میگرد، جهان چقدر زیبا می شد. ( انتوان چخوف )


دخترها وقتی که سرشان را زیر می اندازند برای این است که بهتر ببینند. ( ضربالمثل ژاپنی )

مردی که حاضر به ازدواج می شود، یا از همه چیز با اطلاع است و یا کاملا بی خبر ( ضرب المثل هلندی )

بهترین عمل ، عملی است که بیشترین شادی را برای بیشترین تعداد از مردمان به همراه داشته باشد. ( فرانسیس ها چی )

موفقیت ، امری اجتماعی بوده و شکست ، یک تشییع جنازه ی خصوصی می باشد. ( روزالیندراسل )

از مباحثه چنان بگریزید که از مار زنگی یا زلزله ی هولناک می گریزید. ( دیل کارنگی )

کسی که سیر بخوابد و همسایه ی او گرسنه بماند،به من ایمان نیاورده است. ( حضرت محمد(ص ))

اگر شما بیکاره هستید تنها نمانید ، اگر تنها هستید بیکار نمانید. ( دکترساموئل جانسون )

فروشندگی شامل انتقال یک باور از طرف فروشنده به خریدار است.( پل هوفمان )

چیزهای بی ارزش ، مغزهای بی ارزش را به طرف خود جلب می کند. ( بنیامین دیزرائیلی )

هیچ مرد عاقلی لذت نقد را فدای لذت آتی نامعلوم نمی کند، فقط حال موجود است و بس و به احتمال زیاد اگر حال از آینده بهتر نباشد بدتر نیست. ( آرسیتیپوس )

زن عاشق عشق است نه مرد ( ژان زاک روسو )

بی اهمیتی من نسبت به شما ممکن است از بی اهمیتی من نسبت به خودم نشات بگیرد.( تاداپشیتن)

تفاهم در حد اعلا " عشق " است. ( ادگار آلن پور)
همگانی ترین و قدیمی ترین وسیله برای نمایش قدرت " ورزش " است.( لاپلاس)

زمانیکه شنونده ، با قاطعیت سرش را تکان می دهد و چیزی نمی گوید، شخص باید صحبتش را متوقف کند. ( هاسکینز)

قانون بزرگ این است با کسی که خیلی بیش از تو و یا خیلی کم تر از تو دارد درباره پول سخن مگو( کاترین وایتهوری)

خلاقیت توانایی مشاهده روابطی است در جایی که وجود ندارند.( توماس دیش)

چگونه می شود بر ملتی که 246 نوع پنیر دارد حکومت کرد. ( ژنرال دوگل)

آدامس درس بزرگی به انسان می دهد، از کودکی به انسان می آموزد که شیرینی ماندگار نیست.

قول ، تعهدی است که وجدان ، اجرای آن را تضمین می کند. ( سقراط)

قول مرد، سند مردی و مردانگی است. این سند را باطل نکنید.( جمال عبدالناصر)

انسانی که صحبت می کند و در عین حال چیزی نمی گوید نیمی از هنر دیپلماسی را بلد است. ( دیل دورانت )
اشخاص را مانند " چای کیسه ای " در نظر بگیرید. تا آنها را در آب داغ نیندازید متوجه جوهر آنها نمی شوید. ( مک کینون)

پیش از اینکه یک مخترع باشم یک اسفنج هستم زیرا ایده ها را از هر سوئی جذب می کنم .کار عمده ام این است که به ایده های پراکنده دیگران ارزشی اقتصادی و تجاری ببخشم.( ادیسون)

در حیرتم از زنها؛ که بیشترین خرجشان برای خرید لباسشان است در صورتی که بهترین لحظات عمرشان را برهنه می گذرانند. ( دکتر علی شریعتی)

با محدود کردن خواسته هایت ، توانایی هایت را محدود خواهی کرد. ( چارلزاسکواب )

ذهنی که عادت کرده است خوشحالی اش را از خودش تامین کند خوشبخت است.

دو چیز ضامن موفقیت است ، یکی عمل به تجربه  و یکی عمل به انتقاد ( نبوتون )

زنها هرگز نمی گویند ترا دوست دارم ولی وقتی از تو می پرسند مرا دوست داری بدان که درون آنها جای گرفته ای . ( لارو شفوکو )

متخصص کسی است که همه اشتباهات ممکن در رشته ای خاص را تجربه کرده باشد. ( دیوید بوهر )

مردم از کسی که می ترسند متنفرند. ( اینوس )

مردی که توانست از همه جهت ، زن خود را اداره کند شایسته رهبری و پشوایی ملت خویش است. ( بالزاک )

زیبائی ، عشق را بوجود نمی آورد بلکه این عشق است که زیبائی بوجود می آورد.( تولستوی )

یک از نا شناخته ترین لذتها در زندگی حرف زدن با خویشتن است. ( فرانسیس رواتر )

اگر متکبر نباشیم ، از کبر دیگران شکایت نخواهیم کرد.

اگر یاد بگیرید که به مشکلات خود بخندید، پس همیشه چیزی دارید که به ان بخندید. ( لین کارول )

هیچ گاه به توصیه فردی گوش نده که به مشکل تو گرفتار نشده است. ( سیدنی هریسی )

روز خود را با محصولی که درو می کنید مورد قضاوت قرار ندهید بلکه با بذری که می کارید. ( رابرت لئیز اسیتونسون )

معیار عدم دلبستگی در تمام روابط انسانی این است : عشق برای دادن است نه برای ستاندن ( وین دایر )

وقتی عشق و مهارت با هم کار کنند ، منتظر یک شاهکار باشید. ( جان راسکلین )

هرقدر بیشتر کسی را دوست داشته باشید، کمتر مغرورش می کنید. ( مولیر )

هنگامی که انسان به موانع از روی خنده و تحقیر نگاه کند تقریبا از بین رفته است. ( ژبو نژور )

هرگز سخن کسی را که به هنگام عصبانیت گفته است فراموش مکن.( بیچر )

نخستین سال ازدواج ، مرحله دشواری است که زن و شوهر برای امتحان دادن به یکدیگر و جلب اعتماد و اطمینان از هم می گذارنند تا بتوانند به آسانی به شخصیت یکدیگر احترام بگذارند و حقوق همدیگر را حفظ کنند. ( مارگریت فوسکاف )

اگر قطره اشک زنی بر قلب مردی که شیفته اوست فرو ریزد ، حفره ای ایجاد می کند که تا ابد ترمیم نمی شود. ( اگوست کنت )

مردی که فکر نو دارد مادامی که فکرش به ثمر نرسیده است آرام و قرار ندارد. ( ربرت اسپنمر )

اگر در قلبتان عشق باشد می توانید هر روز معجزه کنید. ( جی پی ولسولنی )

اگر هنر داری بیاور و گرنه هنرنمایی مکن که رسوایی به بار خواهد اورد. ( گوته )

ای علی ! افت سخن ، دروغ و آفت دانش ، فراموشی و آفت پرستش ، سستی و آفت بخشش ، منت نهادن و آفت شجاعت ، سرکش بودن و آفت زیبایی ، به خود بالیدن و آفت افتخار خانوادگی، فخر فروشی است. ( حضرت محمد(ص))

برای رسیدن به آرامش باید دری آهنین به روی گذشته و آینده کشید و تنها به حال اندیشید. ( دیل کارنگی )

هرگز در مسیر پیموده شده گام بر ندارید، زیرا این راه شما را به جایی هدایت می کند که دیگران قبلا رسیده اند. ( گراهام بل )

نفس انتقاد دوستانه است ولی همه آن را دشمنانه تلقی می کنند. ( رودن )

بچه تا بازی نکند بزرگ نخواهد شد. ( ساموئل آدامس  )

انسان خوب کسی است که برای همه خوبی بخواهد حتی برای دشمن!( کلودبرنارد )

اهمیت مطالعه برای ذهن ، مثل اهمیت ورزش برای بدن است.( سریچارد دلتستیل )

استعداد بدون اراده بزرگ وجود ندارد. ( بالزاک )

بدون شجاعت نمی توان به عرصه ی سیاست پای نهاد. ( جواهرلعل نهرو )

وقتی که صفات دیگران را تعریف می کنیم، در حقیقت احساسات عالی خود را احترام می گذاریم نه ارزش مردم را ( لارو شفوکو )

تنبلی و بطالت شما را در نزد خانواده ، جامعه ، وطن خجل و سرافکنده می سازد. ( فرانکلین )

مشکلات بهره وری ، ناشی از عملکرد بدکارکنان نیست بلکه ناشی از عملکرد بد مدیریت است. ( دمینگ )

اگر پیوسته بگویید اتفاقات بدی خواهد افتاد شانس پیشگو شدن را پیدا می کنید. ( سینگو )

اگر میل دارید شما را هم صحبت مطبوعی بدانند گوش کردن را تمرین کنید. ( دیل کارنگی )

برای اینکه در زندگی دچار لغزش نشوی همواره قلب خود را پاک نگهداری. ( توماس کارلایل )

کارهایی که در گذشته کرده ایم ما را مانند سایه تعقیب می کنند و نسبت به جنس آن ها ما را به سوی بدی و خوشی می کشند. ( کارلایل )

اگر شما در زندگی به یک نقطه متکی باشید ، با از میان رفتن آن نقطه ، زندگی شما نیز فرو خواهد پاشید. ( وین دایر )

در جستجوی قهرمان نباشید، یکی از آنها باشید. ( آنتونی رابینز )

حرف حق نیز نوعی انتقاد است. ( بیسمارک )

هیچ موفقیتی در زندگی اجتماعی نمی تواند جبران کننده شکست در خانواده باشد. ( دیزرائیلی )

اگر می خواهید توافق نظر در خانه شما باقی بماند از ملامت و ستیزه بپرهیزید. ( دیل کارنگی )

بدون تعقیب هدفی معین ، زندگی لذت ندارد.( کرلانی )

هر جا فتنه ای بر خاست خوب کنجکاوی کنید، خواهید دید که پای زن در میان بوده است.( آندره موروا )

موفق ترین سیاستمدار کسی است که آنچه را مردم غالبا می اندیشیند با صدای بلند بر زبان می آورد.( تئودور روزولت )

آسانترین راه برای از بین بردن افتخارات ، خودستائی است. ( نیچه )

اولین شخصی که صدایش را بلند کند، شکستن در فرآیند مذاکره محرز می شود. ( مثل ژاپنی )

مهم نیست چقدر می بخشیم ، مهم این است که چقدر عشق در بخششمان قرار می دهیم. ( مادرترزا )

به تمام افرادی که گفتند " نه " مراتب سپاسگزاری خود را اعلام می کنم ، زیرا آنان موجب شدند که من خود مسئولیت هایم را بر عهده بگیرم. ( آلبرت انشتین )

آنگه به حقیقت انتقاد می رسی که از خودت انتقاد کنی ( لویی پاستور )

مشغولیت ذهنی تاجران موفق ارایه خدمات بهتر به مشتری است.( برایان تریسی )

چکیده دانشهای آدمی دو کلمه است : صبر و امیدواری ( آلکساندر دوما )

کسی که حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند، لیاقت آزادی را ندارد. ( بنیامین فرانکلین )

به سه کس راز خود مگوی ؛ به مرد احمق ساده دل ، به مرد بسیار گوی و به مرد بسیار دوست ( ابوذر جمهر حکیم )

فرزندان خود را شعر بیاموزید ، زیرا شعر ذهن انها را باز می کند و به آنان شجاعت می آموزد. ( حضرت محمد(ص))

خواندن مجموعه های گفتار بزرگان برای تحصیل نکرده ها هم چیزی خوبی است. ( چرچیل )

تنها راه نگاه داشتن عشق ، ابراز آن است. ( لئوبوسکالیا )

در دنیایی که پر از افراد تبلیغات چی است ، یا خودمان به زندگی خود خط بدهیم، یا دیگران خط خواهند داد. ( آنتونی رابینز )

فقر نتیجه تفکر فقیرانه است اگر ثروت می خواهید نوع تفکر خود را عوض کنید. ( اندرومیتوس )

مسئولیت های جزیی را پذیرا باشید تا برای انجام کارهای بزرگ آمادگی پیدا کنید.( جکسون براون )

می گویند پیر مردها عاقلترند ، بنظر من این طور نیست ، زیرا مردها با فرا رسیدن پیری ، محتاط تر می شوند نه عاقلتر ( همینگوی )

آنکه شاد است و می خندد، دنیا را به هیچ گرفته و به بی ارزشی آن پی برده است. ( حسین رحمت نژاد )

آنکه به خانه بی علاقه است به خانواده و جامعه نیز علاقه ای ندارد. ( موریس مترلینگ )

اگر می خواهید برای خود دشمن بتراشید ، خود را از دوستان برتر نشان دهید. ( لارو شفوکو )

را ثروتمند شدن بسیار آسان است، فقط بستگی به دو کلمه " کار " و " صرفه جویی " دارد. ( بنیامین فرانکلین )

مادری که طفل خود را از دست داده اعتقاد بخدا ندارد. ( جورج برنارد شاو )

با دشمن نیز باید مشورت کرد تا پایه دشمنی او معلوم گردد. ( سقراط )

زن چون عاشق شود ، مرد شناسی اش ضعیف کردد. ( جی هولند )

ما ساخته و پرداخته کسانی می باشیم که دوستمان داشته اند. ( آناتول فرانس )

در میان راههایی که به عشق زن ختم می شود ابراز دلسوزی مستقیم ترین راه است. ( فلتچر )

آبادای هر خانه از آبادی ایمان صاحب آن پیدا است. ( محمدحسین شهریار )


هر از گاهی به فرزندانت بگو که چقدر انسان های خوب و درستی هستند. ( جکسون براون )

وقتی مدیران قبل از کارکنان سرکارشان حاضر شوند و بعد از انها محل کارشان را ترک کنند، رهبریشان مورد قبول واقع می شود. ( پرمودتبرا )

/ 0 نظر / 17 بازدید