علی ای همای رحمت

 

 

        عید_بزرگ_قربان_zohor313yar_blogfa_com_4_.gif (400×247)

 
            

صدای پای عید می آید.

عید قربان عید پاک ترین عیدها است

عید سر سپردگی و بندگی است.

عید بر آمدن انسانی نو

از خاکسترهای خویشتن خویش است.

عید قربان عید نزدیک شدن دلهایی است

که به قرب الهی رسیده اند.

عید قربان عید بر آمدن روزی نو و انسانی نو است

این عید مبارک

  

پشت کتاب جرج جرداق مسیحی: O'Ali, If I say you're superior to Jesus Christ, my religion cannot accept it! If I say he's superior to you, my conscience won't accept it! I don't say you're God! ...So, tell us yourself, o'Ali: Who are you?! "ای علی! اگر بگویم تو از مسیح بالاتری، دینم نمی پذیرد! اگر بگویم او از تو بالاتر است، وجدانم نمی پذیرد! نمی گویم تو خدا هستی!... پس خودت بگو بما ای علی: تو کیستی؟!"

                                          4677959-a62cb79d73dc68284156c68f82d264b4-l.jpg (768×768)

 

 


        

 

poster ghadir2-web.jpg (1097×759)

عیدتون مبارک انشاءاله به حق مرتضی علی (ع)هرجای هستید شادو سلامت باشید .

                                               ( التماس دعا )

 

 

 

 

 

 

 

 

 


/ 0 نظر / 15 بازدید