تکرار دوباره تاریخ

 

حسین جان  بعد از کربلای تو که زمین و زمان تاب و  تحمل آن را ندارد و دل هر مومنی را بدرد می آورد بار دیگر یزیدیان زمان به جان انسانهای بی گناهی افتاده اند که گناهشان دوستی و محبت به شما ست ای حسین ای خون خدا یاریمان کن که به تو اقتدا کنیم و عباس وار در رکاب تو جان دهیم و زینب گونه جنایات کسانی که دشمنی شان با اسلام را همه میدانیم رسوا کنیم و این دشمنان بشریت  که جز تفرقه و نابودی اسلام چیزی را نمی خواهند را بار دیگر در جنگ خیبر شکست دهیم و پهلوان جهان کفر آمریکای جنایت کار و ایادی کثیفش را درجنگ خندق زمان  که درمقابل علی زمان قرار دارند را سر از بدن جدا کنیم و نابود سازیم،انشاءالله.

 

                                                                                                 ( التماس دعا )

/ 0 نظر / 18 بازدید